tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska alfabetet med uttalsinformation
Tjeckiska språket
Allmänna drag
Alfabet & uttal
Hälsningsfraser
Kulinariska fraser
Kuriosa
Kurser & läromedel
Kurser
Ordböcker
Grammatik
Allmänt
Vanliga frågor
Kommentarer
Om sidan

Tjeckiskt uttal

Av Martin Ekblom

Det tjeckiska alfabetet

Tjeckiskt uttal kan verka förvirrande för den som aldrig kommit i kontakt med slaviska språk tidigare. Tjeckiskan är också berömt för sina konsonantkluster, dvs många på varandra följande konsonanter som t ex i orden čtvrtek (torsdag) och prst (finger) men tjeckiska är dock inte helt så omöjligt att uttala som man kan tro när man blir presenterad de svåraste exemplen. De flesta av de fonem (enskilda ljud i språket) förekommer också i de flesta andra stora europeiska språk som franska, tyska och engelska.

Det tjeckiska alfabetet

BokstavUttalMotsvarighet
A a[a]a i allt
B b[b]
C c[t͡s]ts i tsar
Č č[t͡ʃ]ch i eng. catch
D d[d]
Ď ď[dʲ]d plus j-ljud
E e[ɛ]ä-ljud
F f[f]
G g[ɡ]
H h[ɦ]h i aha
Ch ch[x]sk i skynda
I i[ɪ]
J j[j]
K k[k]
L l[l]
M m[m]
BokstavUttalMotsvarighet
N n[n]
Ň ň[nʲ]n plus j-ljud
O o[ɔ] å-ljud
P p[p]
R r[r]
Ř ř[ɼ]r med sch-ljud
S s[s]
Š š[ʃ]sch-ljud, eng. sh
T t[t]
Ť ť[tʲ]t plus j-ljud
U u[ʊ]o i opera
V v[v]
X x[ks]
Y y[ɪ]i-ljud
Z z[z]z i engelska zone
Ž ž[ʒ]j i franska je

För ord och meningar finns förstås ett antal regler för uttal, t ex så uttalas sista konsonanten i ord tonlöst på tjeckiska precis som på tyska. Det finns också regler för så kallad tonassimilation, dvs hur bokstäver påverkas av följande eller föregående bokstav. I övrigt så är dock uttalet nära det skrivna språket vilket betyder att man oftast enkelt kan sluta sig till uttalet från det skrivna ordet, vilket inte alltid är så lätt i andra språk som t ex engelska. Att läsa skrivna ord förenklas också genom att alla ljud motsvaras av en bokstav, exempelvis š för ett sch-ljud, och inte med bokstavskombinationer som sch eller stj som är fallet på svenska och de flesta andra västeuropeiska språk.

Om du vill lära dig mer om tjeckiskt uttal så rekommenderar jag varmt Uttalsguiden.

© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster