tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Välkommen till Tjeckiska.se – din guide till tjeckiska språket
Skrifter
Kasusbladet
Uttalsguiden
Verbhäftet
Bonusmaterial
Rättelser
Läsaråsikter
Intresserad?
Jag är intresserad av
som jag skulle vilja
Kontaktinfo:
Allmänt
Kommentarer
Om sidan

Tjeckisk grammatik

Allmänn information

Kasusbladet, Uttalsguiden och Verbhäftet

Om du vill lära dig mer om tjeckisk grammatik eller uttal så är Kasusbladet, Uttalsguiden och Verbhäftet tre utmärkta källor.

Kasusbladet

Kasusbladet är en uttömande beskrivning av alla kasusrelaterade delar av den tjeckiska grammatiken. Substantiv, adjektiv, räkneord och prepositioner sätts i ett sammanhang för att förklara böjningsmönster. Även adverb och komparation behandlas i Kasusbladet. Mer information…

Uttalsguiden

Uttalsguiden beskriver det tjeckiska uttalet och tjeckisk fonetik i detalj. Målgruppen dels tjeckiskstuderande som vill lära sig mer om tjeckisk fonetik och uttal dels de som är intresserade av fonetik och uttal och vill lära sig mer om det tjeckiska språket och tjeckiskt uttal. I häftet görs en bred jämförelse av tjeckiska och andra europeiska språk och en översiktlig språkhistoria beskriver tjeckiskans utveckling. Mer information…

Verbhäftet

Verbhäftet ännu inte tillgängligt men är planerad att innehålla en översikt av de tjeckiska verbens tempus och även andra delar av tjeckiskan som inte tagits upp i Kasusbladet eller Uttalsguiden, exempelvis ordföljd och konjunktioner. Mer information…


Samtliga skrifter ovan har sammanställts av Martin Ekblom. Kasusbladet har granskats och korrekturlästs av Tora Hedin och delvis av Milan Bílý vid Stockholms universitet.

© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster