tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Rättelser till feltryck i grammatikskrifterna
Skrifter
Kasusbladet
Uttalsguiden
Verbhäftet
Bonusmaterial
Rättelser
Läsaråsikter
Intresserad?
Jag är intresserad av
som jag skulle vilja
Kontaktinfo:
Allmänt
Kommentarer
Om sidan

Rättelser

Av Martin Ekblom

Upptäckta fel med rättelser

Här publiceras rättelser till Kasusbladet, Uttalsguiden eller Verbhäftet då sakfel eller tryckfel upptäcks. Har du själv hittat ett misstänkt fel så rapportera det gärna genom att lämna ett meddelande. Tyvärr är det närmast oundviklligt att några få fel blir kvar även efter korrekturläsning, vilket jag hoppas alla har förståelse för. Så fort ett fel i grammatikskrifterna uppdagas så publiceras det dock här.

Kasusbladet: Possessiva pronomen (naše), häften tryckta innan 2008
Formerna för femininum dativ, genitiv, lokativ och instrumental är felaktiga i tredje tabellen under rubriken Possessiva pronomen på sidan 48 eller 57 (beoende på utgåva). Rätt form är naší för singular i dativ, genitiv, lokativ och instrumental. Detsamma gäller följdaktligen även för vaše
Tabellen skall se ut enligt följande:
singularplural
maskulinumneutrumfemininum
Nnášnašenašenaše
Anášnašenašinaše
Dnašemunašínašim
Gnašehonašínašich
Lnašemnašínašich
Inašímnašínašimi
Uttalsguiden: Fel epok (officielt språk), första utgåvan 2007
Under rubriken Utvecklingen av den standardiserade tjeckiskan, i den sista meningen i stycket mitt på sidan 13, nämns felaktikt andra världskriget. Det ska naturligvis vara efter första världskriget. Tjeckoslovakien uppstod som bekant 1918.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster