tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Sammanfattande information om sajtens innehåll och funktion!
Tjeckiska språket
Allmänna drag
Alfabet & uttal
Hälsningsfraser
Kulinariska fraser
Kuriosa
Kurser & läromedel
Kurser
Ordböcker
Grammatik
Allmänt
Vanliga frågor
Kommentarer
Om sidan

Om tjeckiska.se

Allmän information

Vad är det här för sida egentligen?

Den här sidantjeckiska.se – är en fristående sida som är helt oberoende av företag eller andra organisationer och sköts idiellt utan ekonomiskt stöd. Sedan en tid finns dock reklam på sidan för att betala för de löpande kostnaderna, vilket förhoppningsvis kommer täcka de kostnar som uppstår så att information om Tjeckien och den tjeckiska verbbanken även fortsättningsvis kan erbjudas kostnadsfritt.

Bild med texten ”Unicode”
Bild med texten ”XHTML 1.0”
Bild med texten ”CSS 2”

Vid den senaste omgestaltningen av sidan har särskild vikt lagts vid att ha en så tillgänglig sida som möjligt, bland annat har sidan testats i stort och varierat antal webläsare för att säkerställa att den fungerar väl. Därutöver har vikt lagts vid att anpassa sidan så att man kan ändra textstorlek efter behov och så att den kan användas även av uppläsare. Framförallt har korrekt XHTML med semantisk användning av de enskilda elementen så långt som möjligt och extern CSS för utseende använts enligt de standardriktlinjer som för närvarande finns, med ett fåtal undantag för få sidan att fungera med så många webläsare som möjligt. Javaskript och Ajax har bara används för icke-essentiella funktioner som förbättrar upplevelsen av sidan. För att få flexibel, snabb och stabil sökning av tjeckiska verb har MySQL 5.0 och PHP 5.2 använts. De förbättringar som genomförts i Verbbanken innebär betydande förbättringar i prestandan.

Den som känner till ”gamla” tjeckiska.se kan upptäcka en hel del förändringar. Först och främst har Verbbanken fått en mer undanskymd plats även om den blivit effektivare. Detta beror på att de flesta besökare är intresserade av det tjeckiska språket snarare än bara av tjeckiska verb. Av den anledningen har den allmänna informationen om tjeckiska utökats från en sida till ett tiotal sidor. Tjeckiska verbbanken kommer även framöver bestå, utökas och förbättras. Dessutom har informationen om Kasusbladet, Uttalsguiden och Verbhäftet integrerats in i tjeckiska.se från att tidigare varit på en separat sida.

Programmering, formgivning och större delen av innehållet på sidan har framställts av Martin Ekblom från 2003 till 2007. Allt material på sidan är upprättshovsskyddat och får inte användas i andra sammanhang utan medgivande.

© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster