tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Ordböcker för tjeckiska
Tjeckiska språket
Allmänna drag
Alfabet & uttal
Hälsningsfraser
Kulinariska fraser
Kuriosa
Kurser & läromedel
Kurser
Ordböcker
Grammatik
Allmänt
Vanliga frågor
Kommentarer
Om sidan

Tjeckiska ordböcker

Allmänn information

Tjeckiska-svenska och svenska-tjeckiska

Den som söker en tjeckisk-svensk eller svensk-tjeckisk ordbok bör leta efter Hanzlovás relativt nyutgivna lexikon (från 2000, två band, kan köpas separat). De finns att få tag på i stora Akademibokhandeln i Stockholm och Karlsuniversitetets butik på Celetná i Prag, mindre bokhandlar brukar däremot ha svårt att få fram dem. Även Nordstedts har nyligen utgivit en tjeckisk ordbok, dessvärre är det bara eftertryck av en ordbok som tagits fram i Tjeckien för tjecker och därmed saknas en del grammatisk information som är viktig för inlärningen. Nordstedts tjeckiska ordbok är inte heller lika omfångsrik och detajlerad som Hanzlovás varför jag starkt rekommenderar Hanzlovás tjeckiska ordbok om man seriöst vill lära sig tjeckiska. Det finns dessutom ett antal fickordböcker som huvudsakligen säljs i Tjeckien som kan vara praktiska för resan.

Utöver ordböcker finns endast ett magert utbud av kurslitteratur, i synnerhet på svenska. En tjeckisk basgrammatik för kasusrelaterad grammatik finns i form av Kasusbladet (från 2006) och för uttal finns Uttalsguiden (från 2007). För den som inte kan få nog av tjeckiska verb så finns 401 Czech Verbs (från 2004), med förteckningar över de flesta former, dessvärre saknas dock passivformer. Däremot finns flera tjeckiska ordböcker som översätter till och från bl a engelska och tyska finns på nätet:

© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster