tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Tjeckiskans historia och utveckling
Tjeckiska språket
Allmänna drag
Alfabet & uttal
Hälsningsfraser
Kulinariska fraser
Kuriosa
Kurser & läromedel
Kurser
Ordböcker
Grammatik
Allmänt
Vanliga frågor
Kommentarer
Om sidan

Om det tjeckiska språket

Av Martin Ekblom

Allmänna drag och historia

Karta över Europa med Tjeckien i mittenTjeckien - mitt i Europa

Tjeckiska är ett väst-slaviskt språk som talas av 10 miljoner i Tjeckien, där det är officiellt språk. Tjeckiskan är nära besläktad med de västslaviska språken slovakiska och polska. Tjeckiskan, liksom de andra västslaviska språken, men till skillnad från exempelvis ryskan, skrivs med det latinska alfabetet. För att förtydliga uttal används liksom i franskan (och svenskan) ett antal diakritiska tecken. Dessa är ´ för att förändra längden på vokaler, och ˇ för att förändra uttal. Tjeckiskan har också precis som svenskan en bokstav med ring över, nämligen ů, detta är nästan unikt för tjeckiskan och svenskan. Språket är även ett av EUs officiella språk sedan 2004 då Tjeckien blev medlem. Trots att landet är medlem av EU och ligger mitt i Europa är det ett land de flesta inte vet så mycket om, detta gäller i synnerhet det tjeckiska språket.

Språket har en lång historia som skriftspråk och användes redan i det medeltida Böhmiska kungariket som hade sin storhetstid på 1300-talet. Den kristne reformatorn Jan Hus, som ledde hussiterna, förenklade på 1400-talet skriftsystemet och verkade för att folkspråket tjeckiska också skulle användas i kyrkliga sammanhang. Språket moderniserades på 1600-talet av den i Europa allmänt kända pedagogen Jan Amos Comenius. Under en period på 1600- och 1700-talen var språket stark försvagat av tyskans dominans i hela habsburgsriket. Språket blev återigen alltmer livskraftigt under det senare 1800-talet, såväl litterärt som akademiskt.

Det moderna skriftspråket fastlades i början av 1800-talet är baserat på äldre tjeckiska från 1500-talet. Det är i allmänhet liten skillnad mellan det skrivna och talade språket jämfört med språk som engelska. Tjeckiska kan verka främmande för svenskar eftersom det i stort sett inte finns några ord som känns igen och tjeckiskan innehåller endast ett litet antal låneord från latin och tyska. Tjeckiskan är också känd för sina konsonantrika ord, något som kan verka främmande för dem som lär sig tjeckiska. Språket har sju kasus och tre genus, och lustigt nog böjs även namn på personer och platser efter kasus.

Soldaten ŠvejkSoldaten
Švejk

Under mellankrigstiden fanns ett rikt kulturliv i synnerhet i Prag – bl a Franz Kafka som dock skrev på tyska bodde i Prag – och flera tjeckiska författare från denna tid har nått internationellt berömmelse. Här kan nämnas bl a Jaroslav Hašek, mest känd för ”Den tappre soldaten Švejks äventyr under världskriget”, och Karel Čapek som skrivit bl a den mycket läsvärda ”Salamanderkriget”. Under senare delen av 1900-talet finns flera författare som är välkända för den svenska allmänheten, t ex Ivan Klíma, Milan Kundera och Josef Škvorecký. Året 1984 fick dessutom diktaren Jaroslav Seifert nobelpris i litteratur för sitt författarskap. Även i dagens Tjeckien finns en rik flora av modern litteratur, vars företrädare är bl a Iva Pekárková och Jáchym Topol. Få av dessa är dock översatta till svenska.

© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster