tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet zdržovats former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. rekonstuovat (restaurera)
  2. usmívat se (le)
  3. volat (ropa)
  4. plýtvat (slösa)
  5. předvádět (förevisa)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet zdržovat

I detajl

Verbet i alla dess former

zdržovat

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: uppehålla; fördröja; förhala

Presens
zdržuju
zdržuješ
zdržuje
zdržujeme
zdržujete
zdržujou
Perfekt
zdržoval
zdržovala
zdržovalo
zdržovaly
zdržovali
Imperativ
zdržuj!
zdržujte!
zdržujme!
Konstruktioner
~ někoho~ ngn
~ se~ sig
Notera: Verbändelserna –i och –í i presens betraktas som mer formella och något föråldrade.
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster