tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Anpassa visningen av former efter din kunskapsnivå och dina behov
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

De 5 senast sökta verben

Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Inställningar

Allmän information

Anpassa verbbanken efter dina behov

Här kan du ställa in vilka former du vill se när du verben visas efter sökning. Om du inte vet vad passiv är behöver du kanske inte se den formen och intresserar du dig särskilt för äldre tjeckiska så kanske du vill välja att alltid se även äldre former. Välj själv hur du vill få verben visade!

Visade former
Markera ändelser
Bevara
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster