tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet přijíts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. trhnout (rycka)
  2. pouštět (släppa)
  3. ukout (smida)
  4. toulat se (ströva)
  5. zmeškat (missa)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet přijít

I detajl

Verbet i alla dess former

přijít

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: komma

Futurum
přijdu
přijd
přijde
přijdeme
přijdete
přijdou
Perfekt
přišel
přišla
přišlo
přišly
přišli
Imperativ
přijď!
přijďte!
přijďme!
Konstruktioner
~ někomu naprotikomma och möta ngn
Anmärkning: Kom omedelbart uttrycks med pojď, -te, -me.
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster