tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet barvits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. zavést (inleda)
  2. blouznit (yra)
  3. být (vara)
  4. dolétat (flyga fram till)
  5. rozčlenit (indela)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet barvit

I detajl

Verbet i alla dess former

barvit

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: färga

Presens
barvím
barvíš
barví
barvíme
barvíte
barví
Perfekt
barvil
barvila
barvilo
barvily
barvili
Imperativ
barvi!
barvěte!
barvěme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster