tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet čísts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. klást (lägga)
  2. dělat (göra)
  3. udusit (kväva)
  4. zasypat (fylla igen)
  5. bruslit (åka skridskor)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet číst

I detajl

Verbet i alla dess former

číst

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: läsa

Presens
čtu
čt
čte
čteme
čtete
čtou
Perfekt
četl
četla
četlo
četly
četli
Imperativ
čti!
čtěte!
čtěme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster