tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet obsloužits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. potrestat (straffa)
  2. upírat (rikta)
  3. způsobovat (vålla)
  4. půjčovat (låna)
  5. udržovat (bibehålla)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet obsloužit

I detajl

Verbet i alla dess former

obsloužit

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: betjäna

Futurum
obsloužím
obsloužíš
obslouží
obsloužíme
obsloužíte
obslouží
Perfekt
obsloužil
obsloužila
obsloužilo
obsloužily
obsloužili
Imperativ
obsluž!
obslužte!
obslužme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster