tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet sněžits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. smísit (blanda upp)
  2. ucítit (känna)
  3. rozčlenit (indela)
  4. budovat (bygga)
  5. vyfotografovat (fotografera)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet sněžit

I detajl

Verbet i alla dess former

sněžit

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: snöa

Presens
sněžím
sněžíš
sněží
sněžíme
sněžíte
sněží
Perfekt
sněžil
sněžila
sněžilo
sněžily
sněžili
Imperativ
sněž!
sněžte!
sněžme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster