tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Välkommen till Tjeckiska.se – din guide till tjeckiska språket
Skrifter
Kasusbladet
Uttalsguiden
Verbhäftet
Bonusmaterial
Rättelser
Läsaråsikter
Intresserad?
Jag är intresserad av
som jag skulle vilja
Kontaktinfo:
Allmänt
Kommentarer
Om sidan

Kasusbladet

Av Martin Ekblom

En tjeckisk grammatik

Kasusbladet är ett grammatikhäfte på nära 60 sidor som tar upp all kasusrelaterad grammatik i tjeckiskan (se innehållsförteckning).Tjeckiskans kasus behandlas i detalj med illustration av böjningsmönster för substantiv, adjektiv, pronomen och räkneord. Även adverb och komparation av adjektiv och adverb behandlas i denna utgåva trots att dessa inte direkt relaterar till kasus. Däremot behandlas inte tjeckiska verb, uttal, konjunktioner eller ordföljd i detta häfte. Formerna presenteras i tabellform och åtföljs av förklaringar och exempel. Hur och till vad kasusen (nominativ, ackusativ, dativ, genitiv, lokativ, instrumentalis och vokativ) används förklaras och exemplifieras. Även vilka verb och prepositioner som hör ihop med kasus behandlas. Starkt avvikande och ovanliga böjningsmönster för substantiv tas upp i ett separat kapitel. Räkneordens komplexa och många former förklaras i detalj med tydliga förklaringar för vilka former som används beroende på kasus och genus.

Illustration av Kasusbladet

Målet har varit att på ett så enkelt som möjligt sätt presentera tjeckiskans mångskiftande kasusformer för att underlätta inlärningen för nybörjare och vara ett stöd även för de som kommit lite längre i sina tjeckiskastudier.

  • Målgrupp: Den som påbörjat eller bedriver seriösa studier i tjeckiska privat, på gymnasie- eller universitetsnivå
  • Utgivningsår: 2006 (andra utgåvan)
  • Pris: 225 kr / 25 € / 400 kč
  • Porto: 45 kr (oavsett antal skrifter)
  • (Notera att vid sidan av Kasusbladet kan det vara bra att ha en lärobok eller läroplan eftersom skriften i sig inte är en lärobok.)
Ta en tjuvtitt på Kasusbladet! Smakprov i pdf-format:
Gå igenom innehållsförteckningen (två sidor, pdf-dokument)
Delkapitlet Ackusativ ur substantivkapitlet (tre sidor, pdf-dokument)
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster