tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet potrestats former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. konat (göra)
  2. vodit (leda)
  3. poslechnout (åtlyda)
  4. dosáhnout (nå)
  5. sebrat (samla ihop)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet potrestat

I detajl

Verbet i alla dess former

potrestat

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: straffa

Futurum
potrestám
potrestáš
potrestá
potrestáme
potrestáte
potrestají
Perfekt
potrestal
potrestala
potrestalo
potrestaly
potrestali
Imperativ
potrestej!
potrestejte!
potrestejme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster