tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet držets former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. účastnit se (delta)
  2. kolísat (vackla)
  3. utlouct (slå ihjäl)
  4. utřídit (klassificera)
  5. utkvít (fixera)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet držet

I detajl

Verbet i alla dess former

držet

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: hålla

Presens
držím
držíš
drží
držíme
držíte
drží
Perfekt
držel
držela
drželo
držely
drželi
Imperativ
drž!
držte!
držme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster