tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet pověděts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. prohlubovat (fördjupa)
  2. vznikat (uppstå)
  3. přisuzovat (tilldöma)
  4. vzepnout se (stegra sig)
  5. zahánět (fördriva)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet povědět

I detajl

Verbet i alla dess former

povědět

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: berätta; säga

Futurum
povím
povíš
poví
povíme
povíte
povědí
Perfekt
pověděl
pověděla
povědělo
pověděly
pověděli
Imperativ
pověz!
povězte!
povězme!
Konstruktioner
~ někomu něco~ ngt för ngn
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster