tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet padats former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. ponechat (förbehålla)
  2. udržovat (bibehålla)
  3. stát se (hända)
  4. připouštět (medge)
  5. vadit (störa)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet padat

I detajl

Verbet i alla dess former

padat

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: falla ner; falla

Presens
padám
padáš
padá
padáme
padáte
padají
Perfekt
padal
padala
padalo
padaly
padali
Imperativ
padej!
padejte!
padejme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster