tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet zachránits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. donucovat (tvinga)
  2. objednávat (beställa)
  3. vznikat (uppstå)
  4. schválit (bifalla)
  5. sehnout (böja)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet zachránit

I detajl

Verbet i alla dess former

zachránit

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: rädda

Futurum
zachráním
zachráníš
zachrání
zachráníme
zachráníte
zachrání
Perfekt
zachránil
zachránila
zachránilo
zachránily
zachránili
Imperativ
zachraň!
zachraňte!
zachraňme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster