tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet vyrůsts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. zabrzdit (bromsa)
  2. orat (plöja)
  3. zasunout (skjuta in)
  4. krýt (täcka)
  5. musit (måste)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet vyrůst

I detajl

Verbet i alla dess former

vyrůst

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: växa

Futurum
vyrostu
vyrost
vyroste
vyrosteme
vyrostete
vyrostou
Perfekt
vyrostl
vyrostla
vyrostlo
vyrostly
vyrostli
Imperativ
vyrosť!
vyrosťte!
vyrosťme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster