tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet býts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. nastoupit (stiga på)
  2. najít (hitta)
  3. analyzovat (analysera)
  4. nakreslit (rita)
  5. přibíhat (komma springandes)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet být

I detajl

Verbet i alla dess former

být

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: vara; futurum bildas för alla andra imperfektiva verb med bud-.

Futurum
budu
bud
bude
budeme
budete
budou
Presens
jsem
jsi
je
jsme
jste
jsou
Perfekt
byl
byla
bylo
byly
byli
Imperativ
buď!
buďte!
buďme!
Konstruktioner
~ [celý] bez sebe z něčehovara [helt] utom sig av ngt
tak je tomuså är det
je tomu rokdet är ett år sedan
je někomu zima ngn fryser
je někomu špatně/veselo/smutno ngn känner sig dålig/glad/ledsen
Anmärkning: I äldre tjeckiska förekommer även jest istället för je. I tredje person singular är den negerade formen není.
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster