tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet vyjmouts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. sekat (hugga)
  2. sehnout (böja)
  3. seknout (hugga)
  4. sdílet (dela)
  5. schválit (bifalla)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet vyjmout

I detajl

Verbet i alla dess former

vyjmout

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: ta ut; ta ut ur; lyfta ut; undanta

Futurum
vyjmu
vyjmeš
vyjme
vyjmeme
vyjmete
vyjmou
Perfekt
vyjmul, vyňal
vyjmula, vyňala
vyjmulo, vyňalo
vyjmuly, vyňaly
vyjmuli, vyňali
Imperativ
vyjmi!
vyjměte!
vyjměme!
Konstruktioner
~ něco z něčeho~ ngt ur ngt
~ někoho/něco z něčehoundanta ngn från ngt
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster