tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet víts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. couvat (backa)
  2. seřadit (rada upp)
  3. vyluxovat (dammsuga)
  4. běžet (springa)
  5. sahat (vidröra)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet vít

I detajl

Verbet i alla dess former

vít

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: fläta

Presens
viju
vij
vije
vijeme
vijete
vijou
Perfekt
vil
vila
vilo
vily
vili
Imperativ
vij!
vijte!
vijme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster