tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet vpálits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. vracet (återlämna)
  2. tkvít (bestå i)
  3. vyptat se (fråga ut)
  4. trhnout (rycka)
  5. zmeškat (missa)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet vpálit

I detajl

Verbet i alla dess former

vpálit

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: bränna in

Futurum
vpálím
vpálíš
vpálí
vpálíme
vpálíte
vpálí
Perfekt
vpálil
vpálila
vpálilo
vpálily
vpálili
Imperativ
vpal!
vpalte!
vpalme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster