tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet pécts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. zapínat (sätta på)
  2. letět (flyga)
  3. couvat (backa)
  4. vrzat (knarra)
  5. řádit (rasa)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet péct

I detajl

Verbet i alla dess former

péct

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: baka; grädda; steka

Presens
peču
peč
peče
pečeme
pečete
pečou
Perfekt
pekl
pekla
peklo
pekly
pekli
Imperativ
peč!
pečte!
pečme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster