tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet dít ses former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. zapalovat (tända eld på)
  2. překvapovat (överraska)
  3. vyhýbat se (undvika)
  4. vylidnit (avfolka)
  5. předpovídat (förutsäga)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet dít se

I detajl

Verbet i alla dess former

dít se

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: hända; ske; inträffa; försiggå

Futurum
budu se dít
budeš se dít
bude se dít
budeme se dít
budete se dít
budou se dít
Presens
děju se
děj se
děje se
dějeme se
dějete se
dějou se
Perfekt
dál se, děl se
dála se, děla se
dálo se, dělo se
dály se, děly se
dáli se, děli se
Imperativ
děj se!
dějte se!
dějme se!
Notera: Detta verb har även ändelsen -i istället för -u och -í istället för -ou i äldre tjeckiska.
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster