tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet setnouts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. najímat (hyra)
  2. číst (läsa)
  3. klást (lägga)
  4. dělat (göra)
  5. udusit (kväva)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet setnout

I detajl

Verbet i alla dess former

setnout

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: halshugga

Futurum
setnu
setn
setne
setneme
setnete
setnou
Perfekt
sťal
sťala
sťalo
sťaly
sťali
Imperativ
setni!
setněte!
setněme!
Anmärkning: Som alternativ infinitivform förekommer även stít.
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster