tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet upíts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. dolétat (flyga fram till)
  2. nasypat (strö)
  3. sebrat (samla ihop)
  4. ocitat se (hamna)
  5. dopadat (utfalla)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet upít

I detajl

Verbet i alla dess former

upít

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: smutta; dricka en klunk

Futurum
upiju
upij
upije
upijeme
upijete
upijou
Perfekt
upil
upila
upilo
upily
upili
Imperativ
upij!
upijte!
upijme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster