tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet čnít, čněts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. proklít (förbanna)
  2. podvádět (bedra)
  3. uskutečňovat (förverkliga)
  4. vzepnout se (stegra sig)
  5. svědčit (vittna)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet čnít, čnět

I detajl

Verbet i alla dess former

čnít, čnět

imperfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: höja sig; resa sig; sticka ut

Presens
čním
čníš
ční
čníme
čníte
ční
Perfekt
čnil
čnila
čnilo
čnily
čnili
Imperativ
čni!
čněte!
čněme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster