tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet přišíts former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. jet (åka)
  3. moct (kunna)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. koktat (stamma)
  2. vyndávat (ta ut ur)
  3. roznášet (dela ut)
  4. vpálit (bränna in)
  5. vracet (återlämna)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet přišít

I detajl

Verbet i alla dess former

přišít

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: sy på; sy i; sy fast

Futurum
přišiju
přišij
přišije
přišijeme
přišijete
přišijou
Perfekt
přišil
přišila
přišilo
přišily
přišili
Imperativ
přišij!
přišijte!
přišijme!
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster