tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet sebrats former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. ocitat se (hamna)
  2. dopadat (utfalla)
  3. hledat (söka)
  4. přisednout si (sätta sig intill)
  5. péct (baka)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet sebrat

I detajl

Verbet i alla dess former

sebrat

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: samla ihop; samla; plocka

Futurum
seberu
seber
sebere
sebereme
seberete
seberou
Perfekt
sebral
sebrala
sebralo
sebraly
sebrali
Imperativ
seber!
seberte!
seberme!
Konstruktioner
~ někomu něcoifrånta ngn ngt
~ sekrya på sig
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster