tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Det tjeckiska verbet oprávnits former
Sökningar
Alfabetisk översikt
Söktips
Detaljerad sökning
Inställningar
á č ď é ě í ř š ť ú ů ý ž
å ä ö
Övningar
Öva vanliga verb
Öva senast sökta
Hjälp

De 5 mest sökta verben

  1. být (vara)
  2. moct (kunna)
  3. jet (åka)
  4. dít se (hända)
  5. opřít (luta)

De 5 senast sökta verben

  1. zavraždit (mörda)
  2. příslušet (höra till)
  3. zastydět se (skämmas)
  4. mlít (mala)
  5. milovat (älska)
Allmänt
Föreslå verb
Meddela fel
Kommentarer
Om sidan

Verbet oprávnit

I detajl

Verbet i alla dess former

oprávnit

perfektivt

Utdrag från www.tjeckiska.se

Betydelser: berättiga; auktorisera; bemyndiga

Futurum
oprávním
oprávníš
oprávní
oprávníme
oprávníte
oprávní
Perfekt
oprávnil
oprávnila
oprávnilo
oprávnily
oprávnili
Imperativ
oprávni!
oprávněte!
oprávněme!
Konstruktioner
~ k něčemu~ till ngt
~ někoho k něčemuge ngn tillstånd till ngt
Detta är ett utdrag från Verbbanken, www.tjeckiska.se, som gratis erbjuder information om tjeckiska. Utdrag från tjeckiska.se får inte utan medgivande delas ut, kopieras eller säljas vid undervisning.
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster