tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Tjeckiska Verbhäftet är en tjeckisk grammatik som behandlar de tjeckiska verben
Skrifter
Kasusbladet
Uttalsguiden
Verbhäftet
Bonusmaterial
Rättelser
Läsaråsikter
Intresserad?
Jag är intresserad av
som jag skulle vilja
Kontaktinfo:
Allmänt
Kommentarer
Om sidan

Tjeckiska Verbhäftet

Av Martin Ekblom

En tjeckisk verbgrammatik

Verbhäftet beskriver de tjeckiska verbens böjningsformer och funktioner. Verbens funktion och hur de böjs efter tempus, genus och numerus beskrivs. Tjeckisk aspekt förklaras och andra mer ovanliga inslag som gerundium gås igenom. Alla aspekter av verbanvändning beskrivs, exempelvis bildande av imperativ och användning av passiv, beskrivs.

I verbhäftet är beskrivs även tjeckiskans oregelbundna verb. Bland annat tas modalverben upp i detalj och de tjeckiska rörelseverben förklaras ingående. Även en del andra oregelbundna verb listas.

Illustration av Verbhaftet

Målet har varit att presentera en skrift som är till hjälp för dem som vill lära sig hur man använder tjeckiska verb och hur man förstår och bildar de olika verbformerna och dess funktion i språket.

  • Målgrupp: Den som påbörjat eller bedriver seriösa studier i tjeckiska privat, på gymnasie- eller universitetsnivå
  • Utgivningsår:
  • Pris:
  • Porto: 30 kr (oavsett antal skrifter)
  • Verbhäftet är ännu inte slutförd och kommer förhoppningsvis bli tillgänglig nästa år.
Ta en tjuvtitt på Verbhäftet! Smakprov i pdf-format:
Gå igenom [den preliminära] innehållsförteckningen (en sida, 74 kb, pdf-dokument)
Delkapitlet Imperativ ur kapitlet verbformer (fem sidor, 356 kb, pdf-dokument)
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster