tjeckiska.se
Här hittar du det mesta om det tjeckiska språket
Välkommen till Tjeckiska.se – din guide till tjeckiska språket
Skrifter
Kasusbladet
Uttalsguiden
Verbhäftet
Bonusmaterial
Rättelser
Läsaråsikter
Intresserad?
Jag är intresserad av
som jag skulle vilja
Kontaktinfo:
Allmänt
Kommentarer
Om sidan

Tjeckiska Uttalsguiden

Av Martin Ekblom

En tjeckisk fonetik

Uttalsguiden är ett fonetikhäfte på nära 30 sidor som tar upp tjeckiskt uttal, språkbruk, språkhistoria och fonologi (se innehållsförteckning).

Uttalsguiden är i stort uppdelad i tre delar, en första som är en enkel och praktisk beskrivning av hur man lär sig uttala tjeckiska som nybörjare och svensktalande. Den andra delen beskriver det tjeckiska språkets historia från uppkomsten i medeltiden fram till den moderna tjeckiskan av idag. Historiska förändringar av den tjeckiska ortografin och det tjeckiska uttalet från den tidigaste tjeckiskan till idag beskrivs jämte språkets politiska förutsättningar. Den tredje delen går djupare in på tjeckisk fonologi där fonem, allofoner och ortografi beskrivs mer djupgående och jämförs med andra europeiska språk. Kortare avdelningar om talad tjeckiska, fonetisk terminologi och en översikt över tjeckiskans fonem och allofoner finns också med.

I den andra utgåvan har kapitlet om ordföljd utökats och tal- och skrifspråk behandlas mer ingående samt ett antal rättelser (huvudsakligen stavningsfel).

Illutstration av Uttalguiden

Målet har varit att presentera en skrift som dels är till hjälp för dem som vill lära sig hur man uttalar tjeckiska och dels kan vara intressant för fonetiker och fonetikintresserade som intresserar sig för det tjeckiska språket.

  • Målgrupp: De är som allmänt intresserade av tjeckiska språkets uttal och historia eller som har påbörjat studier i tjeckiska samt den som är intresserad av de europeiska språkens fonetik.
  • Utgivningsår: 2018 (andra utgåvan)
  • Pris: 129 kr / 15 € / 220 kč
  • Porto: 45 kr (oavsett antal skrifter)
Ta en tjuvtitt på Uttalsguiden! Smakprov i pdf-format:
Gå igenom innehållsförteckningen (en sida, pdf-dokument)
Avdelningen Vokaler och diftonger ur kapitlet uttal (två sidor, pdf-dokument)
© Martin Ekblom 2007 | Cookies används på webplatsen för att spara personliga inställningar och senast sökta verb | Kontakt: Webmaster